Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 02 2013

oliiivs
- to ja, Ty...
- a potem 69?
Reposted bykochamspac kochamspac

February 15 2013

oliiivs
1924 9462
Reposted frommarysia marysia viapijanygowniarz pijanygowniarz
oliiivs
oliiivs
5748 9737
You ♥
oliiivs
[object]
oliiivs
3774 71fb
Reposted fromretaliate retaliate viadrinkmysoul drinkmysoul
oliiivs
5032 958e
Reposted fromcreure creure viadrinkmysoul drinkmysoul
oliiivs
oliiivs
7218 ea52
Reposted fromthesmajl thesmajl viadrinkmysoul drinkmysoul
oliiivs
8296 4e28
Ucieknijmy <3
oliiivs
1242 ab39
Reposted fromhesgotswag hesgotswag viadrinkmysoul drinkmysoul
oliiivs
8315 3d64
Reposted fromparamaribo paramaribo viapouler pouler
oliiivs
"Jesteś pierwszym, najpierwszym, zupełnie jedynym mężczyzną, przez którego robi mi się czasem czarno w oczach, słodko w ustach i zupełnie nieprzytomnie w głowie."
— Osiecka
Reposted fromjoannem joannem viapouler pouler
oliiivs

Nie chodzi nawet o seks. Mam to gdzieś. To nie jest najważniejsze.
Najważniejsze to budzić się z kimś.
Spać przytulonym,przytulanie jest ważne. Świadomość, że jeżeli przyjdą potwory, ktoś z tobą jest.
(...)
Budzisz się rano, z ciepłym ciałem, czujesz oddech kochanej osoby
na swoim ramieniu.To jest to,przytulanie.
— Wyśnione miłości
Reposted fromexpensivedreams expensivedreams viaSukkie Sukkie
oliiivs
9320 d8fe
Reposted fromimyours imyours viadrinkmysoul drinkmysoul
oliiivs
7979 8ae7
Reposted fromjajebie jajebie viadrinkmysoul drinkmysoul
6984 ef79
oliiivs
2793 82ae
HOT EROTIC DREAMS

February 07 2013

oliiivs
oliiivs
1357 a09a
Reposted fromZircon Zircon viadrinkmysoul drinkmysoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl